STRONA GŁÓWNA

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY NAGŁOWICE

 eInclusion

Uprawnionymi do otrzymania pomocy w ramach programu 8.3 :

  • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

  • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

  • Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniające do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,

  • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Dokument do wypełnienia pobierz…

 

 


Urząd Gminy w Nagłowicach © 2007. Zalecana rozdzielczość 1024x768
Wszelkie uwagi na temat strony kierować do Webmastera