Gmina Nagłowice

 
Strona główna
W Nagłowicach znajduje się Dworek imienia Mikołaja Reja, w którym mieści się Izba Pamięci Reja oraz Gminna Biblioteka Publiczna, która powstała w 1947 roku. Decyzją Rady Gminy Nagłowice w 1996 roku wszystki biblioteki na terenie gminy zostały przeksztasłcone w referat kultury Urzędu Gminy i tym samym włączono je w strukturę organizacyjną urzędu. W związku z tym działalność dawnej Gminnej Biblioteki Publicznej została poszerzona o zadania z zakresu promocji turystyki itp. Na to składa się między innymi: obsługa ruchu turystycznego w Izbie Pamięci Mikołaja Reja, przewodnictwo po muzeum, wynajem pokoi gościnnych, prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej, opieka nad gospodarstwami agroturystycznymi oraz prowadzenie biblioteki.

Na bazę kulturalną gminy składają się ponadto dwie biblioteki filialne w Trzcińcu i Warzynie oraz 7 punktów bibliotecznych. Placówki te mają już kilkudziesiętną tradycję, wrosły w pejzaż gminy, a rozszerzony zakres działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, nietypowy jak na wiejską bibliotekę sprawia, że jako jedyne ośrodki kultury są dobrze postrzegane w środowisku lokalnym i poza nim.

Do zabytków historycznych Gminy Nagłowice wpisanych do rejestru można zaliczyć:

CIERNO - ŻABIENIEC
1. ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO pod wezwaniem Św. Marcina murowany z 1595 roku

2. POZOSTAŁOŚCI ZESPOŁU DWORSKIEGO, park - początek XIX wieku


DESZNO

1. Dom nr 39 własność Urzędu Gminy murowany z około 1910 roku
2. ZESPÓŁ DWORSKI, obecnie szkoła podstawowa:
a) dwór murowany 1886 - 1890
b) park, XVIII, przekomponowany XIX.


JARONOWICE

1. ZESPÓŁ DWORSKI, własność P. Piątek:
a) dwór murowany z XVII, gruntownie przebudowany w pierwszej połowie XIX, wyremontowany w 1985.
b) park z XVIII wieku.


NAGŁOWICE

1. ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej:
a) kościół, murowany od 1908 do 1914 roku, arch. Marceli Paweł Plebiński,
b) ogrodzenie, murowane w XX wieku,
c) plebania, murowana ok. 1910, arch. Marceli Paweł Plebiński.
2. KAPLICZKA, murowana po 1908 roku.
3. ZESPÓŁ DWORSKI:
a) dwór, obecnie biblioteka i Muzeum Mikołaja Reja, murowany po 1878 ( na miejscu starszego dworu), gruntownie restaurowany w latach 1985-1987,
b) pałac, obecnie Państwowy Dom Dziecka, murowany ok. 1930 roku, wyremontowany w latach 80 XX wieku,

c) oficyna, murowana z XX wieku,
d) rządcówka, obecnie dom mieszkalny, własność Państwowego Domu Dziecka, murowany lata 30 XX wieku,
e) czworak, obecnie dom mieszkalny nr 158, własność Stanisław Karnia, murowany w 1936 roku,
f) stajnia, obecnie nie użytkowana, murowana z 2 połowy XIX wieku,
g) spichlerz, obecnie punkt skupu nasion, murowany z 2 połowy XIX wieku,
h.) kuźnia, obecnie garaż, własność Państwowego Domu Dziecka, murowana w latach 30 XX wieku,
i) PARK z XVII wieku.


RAKOSZYN

1. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pod wezwaniem. Św. Stanisława Biskupa, drewniany wybudowany w latach 1778-1779, restaurowany w 1922 roku,
2. ZESPÓŁ DWORSKI - pozostałości parku z XVIII wieku, przekształcony w XIX wieku.


ŚLĘCIN

1. ZESPÓŁ DWORSKI -park krajobrazowy z XIX wieku.


TRZCINIEC

1. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. drewniany z 1928 roku.
2. ZESPÓŁ DWORSKI:
a) dwór wymurowany w latach 1897-1899,
b) pozostałości parku z XIX wieku.

Historia
Kultura, Oświata
Turystyka - Agroturystyka
Mikołaj Rej
Jaronowice
Ludwik De Laveaux
ug-naglowice@wp.pl
Urząd Gminy w Nagłowicach © 2003. Zalecana rozdzielczość 1024x768
Wszelkie uwagi na temat strony kierować do Webmastera