POWRÓT

Energia Odnawialna W Gminie Nagłowice

 

W dniu 21 marca 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" Osi III "Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Inwestycja ta przyczyni się do poprawy jakości powietrza w gminach, biorących udział w projekcie. Dzięki pozyskanym środkom finansowym  44 gospodarstwa domowe w samej Gminie Nagłowice, będą mogły zaoszczędzić pieniądze w domowych budżetach na opłatach związanych z ogrzewaniem czy korzystaniem z energii elektrycznej.

 

W ramach projektu zostanie zamontowanych 30 instalacji kolektorów słonecznych oraz 14 instalacji fotowoltaicznych. Łącznie we wszystkich gminach biorących udział w projekcie zostanie zamontowane 369 instalacji odnawialnych źródeł energii.

 

Całkowita wartość projektu ustalona została na kwotę 5 054 770,00 zł.  Wysokość wydatków przypadających na Gminę Nagłowice ustalona została na kwotę 518 730,00 zł.

 

 

            TRWAJĄ Indywidualne konsultacje dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii

Gmina Nagłowice zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nagłowice” na indywidualne konsultacje, które odbędą się w:
Urzędzie Gminy w Nagłowicach w dniach: 2, 9, 23 i 30 sierpnia 2017r. w godzinach od 9:00 do 15:00.
Obecność zainteresowanych osób jest obowiązkowa !!!

 

Dokumentacja dot. NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ  NAGŁOWICE

 

 

Zarządzenia Wójta Gminy Nagłowice Nr 67/2017 z dnia 02-08-2017r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nagłowice.

 

Regulamin naboru ankiet mieszkańców w ramach projektów
 z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Nagłowice.

Załączniki do pobrania

1.     Deklaracja dotycząca udziału  w projekcie zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

2.     Ankieta techniczna kolektory słoneczne.

3.     Deklaracja dotycząca udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej.

4.     Ankieta techniczna Ogniwa fotowoltaiczne.

5.     Deklaracja dotycząca udziału w projekcie zakupu i montażu pomp ciepła.

6.     Ankieta techniczne Pompa ciepła.

7.     Oświadczenie o spełnieniu kryterium ubóstwa energetycznego.